Κυρίως Περιεχόμενο

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος

 

Προσωπικό

Γραμματέας: Κούντη - Πουϊκλή Δήμητρα 2310 996072
Διοικητικοί Υπάλληλοι: Νιτσοπούλου - Ξενίδου Κοραλία 2310 996022
ΙΔΑΧ: Αλεξίου Δήμητρα 2310 996032
  Οσσανλής Ιωάννης 2310 996020
Fax:   2310 996032
email:  info@meng.auth.gr  

Ιστοσελίδα


Για παρατηρήσεις ή διορθώσεις πανω στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση webmaster@meng.auth.gr.