Κυρίως Περιεχόμενο

Κυριάκος Υάκινθος

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών

Ενεργειακός Τομέας, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών

Τίτλοι

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1990)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1998)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Μοντελοποίηση της Τύρβης, Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Μελέτη της Μετάβασης της Ροής στα Οριακά Στρώματα, Αεροδυναμική, Συμπιεστές Ροές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Γραφείο: Κτίριο Δ', 9ος όροφος
Τηλέφωνο: 2310996411
Fax: 2310996002
eMail:
Ώρες συνεργασίας: εργάσιμες 12:00-16:00, εκτός των ωρών και ημερών μαθημάτων