Κυρίως Περιεχόμενο

Κυριάκος Ευσταθίου

Καθηγητής

Κατασκευαστικός Τομέας, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας

Τίτλοι

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Diplom Ingenier University Stuttgart 1981)
  • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Εργαλειομηχανές, Κατεργασίες, Ψηφιακή Καθοδήγηση Εργαλειομηχανών , Πολύ-αξονικό φραιζάρισμα, Συστήματα CAD/CAM και CIM, Αντίστροφη μηχανολογία, Μέθοδοι ταχείας πρωτοτυποποίησης, Μοντελοποίηση της γεωμετρίας αντικειμένων με τη βοήθεια μετρήσεων με ακτίνες λέιζερ και βιομηχανικούς αξονικούς τομογράφους και Διερεύνηση αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Γραφείο: Κτίριο Δ, 7ος όροφος
Τηλέφωνο: +302310996044
Fax: +302310996059
eMail:
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη και Πέμπτη 13:00-14:00