Κυρίως Περιεχόμενο

Μέλη ΔΕΠ και Προσωπικό

Κατασκευαστικός Τομέας

Διευθυντής: Ανδρεάδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
 Λοιπά Μέλη ΔΕΠ: Ευσταθίου Κυριάκος Καθηγητής
  Μανσούρ Γκαμπριέλ Καθηγητής
  Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καθηγητής
  Μιχαηλίδης Νικόλαος Καθηγητής
 

Νατσιάβας Σωτήριος

Καθηγητής
  Σαββαΐδης Γεώργιος Καθηγητής
  Σεφερλής Παναγιώτης Καθηγητής
  Σκολιανός Στέφανος Καθηγητής
  Ρόθος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής
  Σκορδάρης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής
  Παρασκευοπούλου Ροδούλα Επίκουρη Καθηγήτρια
  Σαλπιστής Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής
  Στεργιούδη Φανή Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιστημονικός Συνεργάτης: Καλιδαρόπουλος Γεώργιος  
ΕΕΠ: Γρηγοριάδου Μαριάνθη  
ΕΔIΠ: Γιαννόπουλος Γεώργιος  
  Καλογερίδης Κωνσταντίνος Δρ.  
  Μαυρόπουλος Αζαρίας Δρ.  
ΕΤΕΠ: Σισμανίδης Ιωάννης  
ΙΔΑΧ: Ντάσιος Αθανάσιος  
     

Ενεργειακός Τομέας

Διευθυντής: Σαμαράς Ζήσης Καθηγητής
Λοιπά Μέλη ΔΕΠ: Καρατζάς Κωνσταντίνος  Καθηγητής
  Κολτσάκης Γρηγόριος Καθηγητής
  Μουσιόπουλος Νικόλαος Καθηγητής
  Παπαδόπουλος Άγις Καθηγητής
  Τομπουλίδης Ανανίας Καθηγητής
  Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος Καθηγητής
  Υάκινθος Κυριάκος Καθηγητής
  Κάλφας Ανέστης Αναπληρωτής Καθηγητής
  Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Αναπληρωτής Καθηγητής
  Παπακώστας Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής
Επιστημονικοί Συνεργάτες: Κίκας Νικόλαος  
  Κικίδης Παναγιώτης  
  Πασπαλάς Κωνσταντίνος  
ΕΔΙΠ: Αϊδαρίνης Ιωάννης Δρ.  
  Βλαχοκώστας Χρίστος Δρ.  
  Γιαμά Ευφροσύνη Δρ.  
  Μπάρμπας Φώτιος Δρ.  
  Ντούρος Ιωάννης Δρ.  
  Περκουλίδης Γεώργιος Δρ.  
  Πιστικόπουλος Παναγιώτης Δρ.  
  Σλίνη Θεοδώρα Δρ.  
ΕΤΕΠ: Γκούλια-Μανιού Καλλιόπη  
  Νιτσοτόλη-Κουκουνάρη Αφέντω  

 

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Διευθυντής: Γεωργιάδης Πάτροκλος Καθηγητής
Λοιπά Μέλη ΔΕΠ: Βλάχος Δημήτριος Καθηγητής
  Ιακώβου Ελευθέριος * Καθηγητής
  Ταγαράς Γεώργιος Καθηγητής
ΕΔΙΠ: Αθανασάκης Δημήτριος  
ΕΤΕΠ: Πρινέας Χαράλαμπος  

 * Άδεια τριών ετών και επτά μηνών χωρίς αποδοχές από 1.9.2018

Ομότιμοι καθηγητές και Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

1.  ✞ Ομότ. Καθ. Πετρόπουλος Πέτρος (1973-1991)
2.   Ομότ. Καθ. Σωτηρόπουλος Βλάσιος (1974-1998)
3.   Ομότ. Καθ. Ψωινός Δημήτριος (1973-2000)
4.   Ομότ. Καθ. Πάττας Κωνσταντίνος (1973-2001)
5.   Ομότ. Καθ. Μήτση Σεβαστή (1981-2012)
6.   Ομότ. Καθ. Γούλας Απόστολος (1985-2014)
7.   Ομότ. Καθ. Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος (1979-2015)
8.   Καθ. Τζαβάρας Αλέξανδρος (1974-1984)
9. Καθ. Γραικούσης Ροβέρτος-Γεράσιμος (1973-1992)
10. Καθ. Αθανασιάδης Γεώργιος (1984-2007)
11. ✞  Καθ. Κυριάκης Νικόλαος (1977-2013)
12.   Καθ. Τσιπάς Δημήτριος (1989-2017)
13.   Καθ. Τσιάφης Ιωάννης (1994-2018)
14.   Αν. Καθ. Σταπουντζής Ερρίκος (1985-2000)
15.   Αν. Καθ. Χριστοδούλου Νικόλαος (2003-2004)
16.   Επικ. Καθ. Καραχάλιου Χαρίκλεια (1975-2010)
17. Επικ. Καθ. Σαραφιανός Νικόλαος (1987-1999)
18.   Επικ. Καθ. Σταματέλος Αναστάσιος (1999-2000)
19.   Επικ. Καθ. Σταύρου Σταύρος (1982-2005)

 

Επίτιμοι Διδάκτορες του Τμήματος

1. Καθ. Wilfried König, RWΤΗ Aachen (αναγόρευση το 1994)
2.   Καθ. Ηans Kurt Tönshoff, Universität Hannover (αναγόρευση το 1998)
3.   Καθ. Sigmar Wittig, Universität Karlsruhe (αναγόρευση το 1999)
4.   Καθ. Brian Launder, Manchester University (αναγόρευση το 2005)
5.   Καθ. Fritz Klocke, RWTH Aachen (αναγόρευση το 2009)
6.   Καθ. Chuanzeng Zhang, Siegen University (αναγόρευση το 2017)
7.   Καθ. Luk Van Wassenhove, INSEAD (αναγόρευση το 2018)
8.   Καθ. Δημήτριος Λαγούδας, Texas A&M, ΗΠΑ (αναγόρευση το 2018)

 

 1 Αναμένεται ο διορισμός από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διδάσκοντες άλλων Τμημάτων και Ξένων Γλωσσών

  Βουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια 2310 997858
  Ξένος Θωμάς Καθηγητής 2310 996394
  Σαμαρά Κωνσταντινή Καθηγήτρια  2310 997805
  Σαλίφογλου Αθανάσιος  Καθηγητής  2310 99 6179
  Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 2310 992714
                             Πιτσούλης Λεωνίδας Αναπληρωτής Καθηγητής  2310 996452
  Γκανούλης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής  2310 995977
  Λαμπροπούλου Δημητρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια  2310 997687
  Γκέλης Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής  2310 998083