Κυρίως Περιεχόμενο

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υπηρετούν σήμερα 32 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), και ισάριθμα περίπου στελέχη βοηθητικού, τεχνικού και υποοστηρικτικού προσωπικού. Το Τμήμα αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου και των πόρων του στην εκπαίδευση των περίπου 1200 φοιτητών του.