Κυρίως Περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που έχουν τελειώσει με τα μαθήματά τους και τη διπλωματική τους εργασία μπορούν να καταθέσουν
ηλεκτρονικά σε μορφή .doc στο e-mail: iossanli@meng.auth.gr

αίτηση ορκωμοσίας (που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος) από τις 9-10-2018 μέχρι τις 19-10-2018.

Σημείωση 1: Μαζί με την αίτηση αποστέλονται ηλεκτρονικά σε μορφή .doc στο παραπάνω e-mail α) αντίγραφο ταυτότητας, β) συνοδευτικό Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας και γ) το Πρακτικό Διπλωματικής
Σημείωση 2: Το αντίγραφο πτυχίου, το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και το παράρτημα διπλώματος εκδίδονται δωρεάν. Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή αναλυτικές βαθμολογίες), και τη βεβαίωση ισοδυναμίας master χρειάζεται να κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR8701722720005272041780361 και αρ. λογ. 5272041780361) ποσό παραβόλου 6€ /ανά πιστοποιητικό ενώ για τη μεμβράνη πτυχίου ποσό παραβόλου 32€. Τα διπλότυπα είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.