Κυρίως Περιεχόμενο

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

¨Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση κατά την περίοδο Δεκέμβριου 18 – Φεβρουαρίου 19 να προσκομίσουν στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Καθηγητή Γκ, Μανσούρ, αναλυτική βαθμολογία, το αργότερο μέχρι 25/10/2018.

Dr. Eng. Gabriel Mansour

Professor
Department of Mechanical Engineering A.U.TH.
Director of the Laboratory for Machine Tools & Manufacturing Engineering
E-mail: mansour@eng.auth.gr
Tel.: +2310 996345