Κυρίως Περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ του ΚΔΞΓ α.έ. 2018-2019

Σας επισυνάπτουμε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πραγματοποίηση του Διατμηματικού μαθήματος τεχνικής ορολογίας στην γερμανική γλώσσα για προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στον ιστοχώρο του Κέντρου, http://www.lance.auth.gr/el/node/203

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr