Κυρίως Περιεχόμενο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΠΕΘ έχει αναρτήσει το δελτίο τύπου σχετικά με τις εγγραφές ακ. έτους 2018-19. Ως εκ τούτου, σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ΑΠΘ. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών και μπορείτε να παραπέμπετε σε αυτήν.

Σας επισημαίνουμε ότι

α. Στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίοι/-ες υποχρεούνται -σύμφωνα με το ίδιο δελτίο τύπου- να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, εντός της προθεσμίας εγγραφών, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. Στην ίδια προθεσμία εγγράφονται _απευθείας στο Τμήμα_, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, i) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων ii) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ