Κυρίως Περιεχόμενο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προγραμματισμένη εξέταση του μαθήματος «Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισμών» της Τρίτης 4/9/2018 και ώρα 18.00 αναβάλλεται. Η καινούργια ημερομηνία θα ορισθεί μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
Καθ. Γ. Μανσούρ