Κυρίως Περιεχόμενο

Ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Ε.Δ.Ι.Π. για το ακαδ. έτος 2018-2019

Η συνέλευση του Ενεργειακού Τομέα αποφάσισε για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 να αναθέσει τα 2/3 του μαθήματος "Διαχείριση Περιβάλλοντος" σε μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τομέα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό επιστημονικό υπόμνημα μέχρι την Παρασκευή 22/6/2018.