Κυρίως Περιεχόμενο

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018

Υποβολή Προ-Αίτησης
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
• Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων
• Oι επιθυμητές θέσεις πρακτικής άσκησης κατά σειρά προτεραιότητας.

27/4 με 18/5 στό γραφείο του κ. Τσιάφη