Κυρίως Περιεχόμενο

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη διεξαγωγή του δοκιμαστικού μαθήματος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και μηχανικές ιδιότητες προηγμένων μεταλλικών υλικών».