Κυρίως Περιεχόμενο

Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Αφορά τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.