Κυρίως Περιεχόμενο

Σχετικά με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εν αναμονή της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" (κωδ. ΕΔΒΜ45) και δεδομένου ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ότι για το χρονικό διάστημα που οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές θα μπορούν να ενημερώνονται για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List καθώς και της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος