Κυρίως Περιεχόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που έχουν τελειώσει με τα μαθήματά τους και τη διπλωματική τους εργασία μπορούν να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας ...