Κυρίως Περιεχόμενο

Ορκωμοσίες Ιουλίου 2017

Μετά τη χθεσινή Συνεδρίαση της Κοσμητείας, προέκυψε το συνημμένο
Πρόγραμμα ορκωμοσιών του Ιουλίου.