Κυρίως Περιεχόμενο

ΕΠΕΙΓΟΝ (Πρακτική άσκηση φοιτητών)

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά.
Διαθέτοντας μονάδες σε όλη την Επικράτεια εφαρμόζει και για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, πρόγραμμα απασχόλησης πρακτικής άσκησης φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ ή από ιδίους πόρους των ΑΕΙ. Η εν λόγω δράση διεξάγεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους, ενώ η κατανομή των φοιτητών στις μονάδες της Εταιρείας, γίνεται ανάλογα με την προσέλευση των φοιτητών και πάντα σε συνεννόηση με το ΑΕΙ.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: το Πανεπιστήμιο ή ο φοιτητής μας γνωστοποιεί το ενδιαφέρον του με σχετική επιστολή - email όπου αναγράφετε, η επιθυμητή γεωγραφική τοποθέτηση (πόλη) και η διάρκεια πρακτικής άσκησης.
Με βάση αυτή ενημερώνονται οι μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ που θα απασχολήσουν φοιτητές ώστε να οριστεί ο υπεύθυνος πρακτικής και να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑ.
Στην συνέχεια σας γνωστοποιούμε των αριθμό των θέσεων που έχουν εξασφαλιστεί προκειμένου να εκπονήσουν οι φοιτητές σας την πρακτική τους και υπογράφονται τα πρωτόκολλα συνεργασίας.