Κυρίως Περιεχόμενο

Εξετάσεις αλλοδαπών φοιτητών Ιουνίου 2017_ΣΝΕΓ

Ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2017 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.