Κυρίως Περιεχόμενο

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κατεβάστε και συμπληρώστε το ανάλογο έντυπο.
Για τους αποφοίτους του Τμήματος κάθε πιστοποιητικό (εκτός του πιστοποιητικού στατολογίας) κοστίζει 6 Ευρώ που κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς (αρ.λογ. 5272041780361). Η μεμβράνη του πτυχίου κοστίζει 32 Ευρώ. Τα παράβολα συνοδεύουν την αίτηση.
Για τους ενεργούς φοιτητές τα πιστοποιητικά δίνονται δωρεάν.
Οι αιτήσεις με τα ανάλογα παράβολα κατατίθενται στη γραμματεία:
-αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο,
-με φαξ στο 2310996032
-στο e-mail iossanli@auth.gr