Κυρίως Περιεχόμενο

Announcement: International Careeres Festival, Rome, Italy

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1837) έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση για την διοργάνωση του 10th International Careers Festival, που θα διεξαχθεί στην Ρώμη, από 9 έως 12 Μαρτίου 2019.
Αφορά προτπυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους συμμετοχής μέσω διεκδίκησης υποτροφιών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14 Δεκεμβρίου 2018.