Κυρίως Περιεχόμενο

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με τη χορήγηση 3 υποτροφιών, ύψους 15.000 Ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), διάρκειας ενός έτους (2018-2019), στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε., στους εξής κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών (σε μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού)
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (σε μνήμη καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου)
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας (σε μνήμη Σταύρου Νταϊφά)

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους ελληνικού ΑΕΙ, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (7.5 κατ' ελάχιστο)

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 8 Ιουνίου 2018