Κυρίως Περιεχόμενο

Προκήρυξη Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών αλλοδαπής έτους 2018

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 22891/16-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών αλλοδαπής έτους 2018, για ενημέρωσή σας.