Κυρίως Περιεχόμενο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA"

Σε συνέχεια του από 3 Απριλίου 2018 μηνύματός μας, πληροφορηθήκαμε και σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατείνεται έως τις 18 Μαϊου 2018.