Κυρίως Περιεχόμενο

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εταιρεία στη περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης ζητάει για άμεση πρόσληψη:
Μηχανολόγο Μηχανικό
με εμπειρία στη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικής παραγωγής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail Olga Tzavella <olgatzav@gmail.com>.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:6983752049