Κυρίως Περιεχόμενο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ακαδ. Έτους 2017 - 2018

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
με τις κατευθύνσεις:
• Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
• Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
• Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων
Πραγματοποιείται με μεικτή διαδικασία σύγχρονης μάθησης με μόνο 1 εβδομάδα διδασκαλίας και 1 εβδομάδα εξετάσεων στη Χίο ανά εξάμηνο.
Ειδικά σχεδιασμένο για ενδιαφερόμενους που κατοικούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και με δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε δόσεις.

Στόχος του προγράμματος
Το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

Οι απόφοιτοί μας αποκτούν δεξιότητες στην βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης. (περισσότερα)

Επαγγελματικές Προοπτικές
Σειρά δημοσιευμάτων στις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες κατατάσσει το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης σαν ένα από τα κορυφαία ως προς τις προοπτικές των αποφοίτων, ενώ σε όλες τις δημοσιογραφικές έρευνες που αφορούν τα Τμήματα ΑΕΙ, η ειδικότητα του Τμήματος θεωρείται ως μία από τις πλέον υποσχόμενες για μελλοντική καριέρα και επαγγελματική αποκατάσταση. (περισσότερα)

Αιτήσεις έως 18 Σεπτεμβρίου 2017