Κυρίως Περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά την δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών στο Short Stay Program "Cool Japan Program 2017" που θα διεξαχθεί στο εν λόγω Πανεπιστήμιο (18-22 Δεκεμβρίου 2017).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 10 Οκτωβρίου 2017.