Κυρίως Περιεχόμενο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το Τμήμα Οικονομικών επιστημών έχει προκηρύξει "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά - Master in Economics" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με δύο κατευθύνσεις:
1. Εφαρμοσμένα Οικονομικά
2. Ποσοτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις