Κυρίως Περιεχόμενο

Οδηγός Σπουδών

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος περιγράφει πλήρως το διδακτικό υλικό, την εσωτερική δομή του Τμήματος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών και τους εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν. περισσότερα Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων.

Τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, όπως ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. περισσότερα Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων.

Ενημέρωση-Δημοσίευση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμ.Μηχανολόγων Μηχ.ΑΠΘ