Κυρίως Περιεχόμενο

Κατ’ απαίτηση του νόμου 1268/1982, οι έδρες του Τμήματος καταργήθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκαν οι Τομείς. Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δημιουργήθηκαν τρεις Τομείς, που άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983 - 84, στους οποίους υπάγονται σήμερα τα δέκα Εργαστήρια του Τμήματος: