Κυρίως Περιεχόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος σε Μηχανολογικά-Ηλεκτρολογικά Συστήματα».

Παρακαλούμε δείτε και το συνημμένο.