Κυρίως Περιεχόμενο

Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξέλιξης του Αν. Καθηγητή Κ. Καρατζά

Αποτέλεσμα διαδικασίας εξέλιξης του Αν. Καθηγητή του Eνεργειακού Τομέα κ. Κωνσταντίνου Καρατζά, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πληροφορικής για Μηχανολόγους και Περιβαλλοντική Πληροφορική», που έγινε στην υπ’ αρ. 5/23.11.2017 συνεδρίαση της κοινής συνεδρίας της Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.