Κυρίως Περιεχόμενο

Αποτέλεσμα διαδικασίας εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα κ. Νικολάου Μιχαηλίδη

Αποτέλεσμα διαδικασίας εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα κ. Νικολάου Μιχαηλίδη, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Παραγωγής και Αξιολόγηση Ιδιοτήτων Μεταλλικών»