Κυρίως Περιεχόμενο

Αποτέλεσμα διαδικασίας εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης κ. Δημητρίου Βλάχου

Αποτέλεσμα διαδικασίας εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης κ. Δημητρίου Βλάχου, με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με Έμφαση στη Διαχείριση Αποθεμάτων»