Κυρίως Περιεχόμενο

Επιτροπές Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ορίσει τις εξής επιτροπές:

1. Στρατηγική και Αλγόριθμος
 • Π. Σεφερλής
 • Διευθυντές Τομέων
 • Γ. Γιαννόπουλος
 • Φ. Μπάρμπας
 2. Μετεγγραφές:

 3.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αίθουσες

 

______________________________________

 Βιβλιοθήκη

______________________________________

Νησίδα

 

______________________________________ 

 Ιστοσελίδα

 

 

______________________________________ 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Πρόγραμμα Εξετάσεων

______________________________________ 

Class.AUTH

 _____________________________________ 

Πρόγραμμα (Διαύγεια)


_____________________________

 _____________________________

_____________________________ 

_____________________________
 •  Ι. Αϊδαρίνης

________________________

 • Χ. Βλαχοκώστας

____________________

 • Ε. Γιαμά
4. Χρεώσεις μαθημάτων μετεγγραφών και κατατάξεων:
5. Εκδηλώσεις και Προβολή Τμήματος - Σύνδεσμος με αποφοίτους και βιομηχανία:
6. Κοινωνική πολιτική:
7. Επόπτες κτιρίων (Κoσμητεία):
 • Α. Μαυρόπουλος (κτίριο Δ')
 • Γ. Περκουλίδης (Ε14)
 • Π. Πιστικόπουλος (κτίριο Γ')
8.

Συντονιστής ECTS:

9. Οδηγός Σπουδών:
10. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):
11. Οργάνωση διοικητικών διαδικασιών
12. Εργαστηριακοί χώροι
 • Δντές Εργαστηρίων
13. Σύμβουλοι σπουδών: